המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

התמחות מסוג אחר

אין ספק ששלב ההתמחות הוא שלב מכונן בדרכו של העו"ד שבדרך. לאחר שלוש וחצי שנים באקדמיה, בהן ינקתי וספגתי את עקרונות המשפט, למדתי את הגישות התיאורטיות בכל ענפי המשפט השונים, הגעתי לשלב ההתמחות. שלב שבו לראשונה נתקלתי בדיכוטומיה בין עולם התיאוריה לבין עולם המעשה, בין הראוי למצוי – בין הדין, לפרקטיקה המקובלת בפועל.
 
מקום ההתמחות עצמו מהווה רכיב מרכזי בעיצוב החוויה של המתמחה, במפגש הראשוני שלו עם עולם המשפט. לשמחתי שפר עלי מזלי להתמחות במגזר שאליו כיוונתי מלכתחילה והוא המגזר הציבורי. ולא מדובר בעוד משרד ממשלתי או רשות סטטוטורית, אלא ברשות מקומית שכל תכליתה, עיסוקה ומטרתה, הינם לשרת את תושביה, אשר בלעדיהם אין לה ולו זכות קיום. שהרי, מהות קיומה של רשות מקומית היא לנהל ולספק את צרכי התושבים ולהעניק להם את השירותים הנדרשים על מנת לקיים חיי קהילה תקינים, לרבות בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, תברואה וכיוצ"ב. ובמקרה שלי, מדובר בהתמחות בעיריית ירושלים, על שלל מורכבויותיה ומעמדה המיוחד בעולם, המשליכים באופן ישיר על עבודתי היום יומית.
ההתמחות ברשות מקומית מקפלת בתוכה אספקטים רבים הנעדרים מהתמחות במגזר הפרטי. במילים אחרות, ישנו ערך מוסף הנובע עקב התכלית השונה בין שני המגזרים. בעוד שבמגזר הפרטי, השאלה את מי אני מייצג ועל איזה אינטרסים אני מגן אינה מתעוררת כלל ועיקר, היות והלקוח אשר שכר את שירותי המשרד ומשלם את שכר הטרחה, אותו אני מייצג ואין בלתו. הרי, כמתמחה ברשות מקומית, אין לי "לקוח" או אדם ספציפי אותו אני מייצג , שכן "הלקוח" שלי הוא לא רק העירייה כי אם גם "הציבור", "שלטון החוק" ו"אמות המידה המנהליות", שלעיתים האינטרסים שלהם אינם עולים בקנה אחד.
בעוד שבמגזר הפרטי, מתייצב במשרדך הלקוח הפוטנציאלי או מי מטעמו, שוטח בפניך את סיפורו ומגבה את המסכת העובדתית בכל המסמכים שברשותו. הרי שברשות המקומית, כל מקרה המגיע לטיפולי, טומן בחובו סיפור מורכב, שכן כל פעולה שמבצעת הרשות המקומית סובבת סביב גורמים רבים, אגפים ומחלקות שונות. מלאכת דליית הפרטים הרלוונטיים לכל מקרה ומקרה, מצריכה אותי להיפגש עם גורמים רבים על מנת לקבל את התמונה המלאה.

פן מעניין נוסף, בעבודתי כמתמחה, מלבד טיפולי בתיקים משפטיים גרידא, הוא חשיפתי לתחומים משפטיים נוספים כגון ליווי ויעוץ לנבחרי העירייה ולעובדים באגפיה השונים. מה שמעניק ערך מוסף בעבודתי, הבא לידיי ביטוי בהשתתפותי בישיבות ניהוליות רבות, הנערכות בחדרי חדרים, בהן אני נחשף לתכנים ייחודיים, הנוגעים לקביעת מדיניות וסדרי עדיפויות המשפיעים על כל אחד ואחד מתושבי העיר והבאים בשעריה.
 
 
פעם ראשונה בשחור לבן
היתרון הבולט בהתמחות שלי בעיריית ירושלים, היא ההתנסות הרבה בליטיגציה בבתי המשפט השונים. וממה נפשך; לו הייתי מתייצב לראשונה, בבית משפט, כעורך דין מלווה בלקוח, לטעון טענות כפי שלמדתי באקדמיה, רוב הסיכויים שהייתי יוצא וידי על ראשי. ובמה דברים אמורים, התגלה לי כי הדינאמיקה באולמות בתי המשפט אינה דומה כלל ועיקר למה שלמדתי בשיעורי האתיקה, ממה שצפיתי בסרטים וממה ששיערתי בדמיוני הקודח. שכן, אם להתנסח בזהירות, הדברים מתנהלים בפחות ממלכתיות, מכובדות וקולגיאליות מכפי שציפיתי. לכן, לדעתי יש חשיבות רבה, בהיותך מתמחה, בהתבוננות והתנסות מעשית בכל הקשור לדינאמיקה בין השחקנים השונים בזירה; שופטים, עורכי דין, בעלי דין ועדים. כך שבבוא היום כשאהיה עורך דין לא אופתע מכללי המשחק הנהוגים כיום באולמות בתי המשפט.
פן נוסף, הבא לידיי ביטוי בייצוג של העירייה בבית המשפט, על ידי, הוא שלעיתים מזומנות אני ניצב מול תושב ו/או אזרח נזעם, הבטוח כי על העירייה לפצותו על הנזק שנגרם לו, בין אם על ידי העירייה ובין אם לאו. כאן בא לידיי ביטוי הערך המוסף הנחוץ כל כך, לטעמי, במגזר הציבורי, והוא; בעוד שאתה מייצג אדם פרטי, חובתך המקצועית והאתית היא להגן על האינטרסים של מרשך בלבד ללא מורא וללא התחשבות באינטרסים אחרים. הרי ייצוג של רשות מקומית, דורש ממני הבנה כי מקום בו הרשות באמת התרשלה או הסבה נזק, אזי מבחינה ציבורית חובתה של הרשות המקומית לנהוג בהגינות ולתקן את העוול שגרמה, וזאת ללא ניהול מערכה משפטית כוחנית שכל מטרתה הדיפת התביעה בכל מחיר, כפי שמקובל במגזר הפרטי. לצד סיטואציה מעין זו, ישנן סיטואציות בהן נטען כלפי העירייה כי עלייה לפצות את הנפגע גם כשלא עולה אחריות העירייה באופן משפטי. סיטואציה נובעת מגישה, מוטעית לדעתי, שרשות מקומית מהווה "כיס עמוק", שקל ונוח להיפרע ממנו בכל מצב ובכל נזק, שנגרם על ידי פלוני לאלמוני. בסיטואציה מעין זו אני נדרש להבין, כי עליי להגן על אינטרס נוסף והוא הגנה על "הקופה הציבורית" שלא תהיה להפקר ויגרעו ממנה כספים, המיועדים לטובת כלל הציבור, עבור פיצוי שאינו עומד בכללים המשפטיים המופרשים בדין.
הדילמה היום יומית, והאתגר באיזון האינטרסים המתנגשים, בין חובת הרשות המקומית כלפי תושביה לבין שמירה על הקופה הציבורית, הוא מה שהופך את העבודה למעניינת ובעלת ערך מוסף על פני מוקמות אחרים.
 
לסיום אציין אספקטים נוספים שמעצימים, לדעתי, את חווית ההתמחות ברשות מקומית על פני התמחות במקומות אחרים; ראשית אני עוסק בעבודה משפטית גרידא. אציין כי בשל אופי העבודה במגזר הציבורי, אני מקבל לטיפולי תיקים בהיקפים כספיים גדולים, המעוררים סוגיות משפטיות מורכבות, בעלות השלכות רוחב תקדימיות. שנית ולא פחות חשוב, העבודה במגזר הציבורי ידועה בתנאיה הסוציאליים הטובים, המאפשרים לך לנהל אורח חיים סביר בתקופה לחוצה זו.
 
יניר גור.

המרכז האקדמי