המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

המיליארדים החסרים? על תכנוני מס, אתיקה מקצועית ואחריות חברתית של תאגידים
כנס המרכז האקדמי 15.5.2011

 

    ברכות
    פרופ' משה כהן-אליה, דיקן ביה"ס למשפטים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
    מר דניאל מילוא, מנהל המרכז לאתיקה בירושלים 

    הצגת ממצאי דו"ח הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים
     עו"ד עופר סיטבון, ראש הקליניקה לאחריות חברתית של תאגידים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 
    הענקת אות לשר האוצר על מאבקו לשמירה על אינטרס הציבור בנושא תמלוגי הגז
    פרופ' פנחס שיפמן, ראש המרכז האקדמי למשפט ולעסקים 
    ד"ר יובל שטייניץ, שר האוצר

 
    אחריות חברתית של תאגידים ותכנוני מס  אגרסיביים
    ד"ר רונית דוניץ-קידר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, יו"ר
    פרופ' חיים לוי, דיקן ביה"ס למנהל עסקים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
    פרופ' יוסף גרוס, יו"ר משרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'
    ד"ר צילי דגן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 
   האתיקה המקצועית של הפרופסיות העוסקות בתכנוני מס
    פרופ' מאיר חת, המרכז לאתיקה בירושלים, יו"ר
    ד"ר לימור זר-גוטמן, ראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי דין ע"ש דייויד וינר ז"ל, המכללה למינהל
    ד"ר חיים גבאי, סמנכ"ל רשות המיסים
    רו"ח דורון קופמן, נשיא לשכת רואי החשבון
    עו"ד דרור ארד-אילון, ראש ועדת האתיקה, לשכת עורכי הדין

המכון לאחריות תאגידית