המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הגשת מאמרים

1. ניתן להגיש מאמרים בכל נושא משפטי. המאמרים נבחנים על פי מידת הרלוונטיות שלהם לשיח המשפטי, תרומתם המחקרית, ורמת המחקר
.
2. מאמרים יש לשלוח לכתובת:
כתב-העת "עלי משפט" - המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
רח' בן-גוריון 26, רמת גן
מייל: alymishpat@clb.ac.il
טלפון לבירורים: 052-4209881

 

כתבי עת