המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

      

מנחה: עו"ד אסנת כהן ליפשיץ

הקליניקה לזכויות מהגרים עוסקת בכלל היבטיה של תופעת ההגירה באמצעות פעילות ציבורית ומתן ייצוג משפטי לקבוצות מהגרים שונות, דוגמת קרובי משפחה של זכאי חוק השבות, מהגרי עבודה, ילדים חסרי מעמד ופליטים.

הקליניקה לזכויות מהגרים, הנפתחת בשנת הלימודים הנוכחית, תעסוק בכלל היבטיה של תופעת ההגירה בפן המעשי ובפן התיאורטי. בכך היא מצטרפת לתכניות קליניות דומות בבתי ספר למשפטים ברחבי העולם, שהוקמו, כמו בישראל, נוכח הפיכת סוגיית ההגירה לאחד הנושאים המרכזיים, שעמם מתמודד המשפט.

העבודה בקליניקה כוללת ייצוג של קבוצות מהגרים שונות, דוגמת קרובי משפחה של זכאי חוק השבות, מהגרי עבודה, ילדים חסרי מעמד ופליטים. במסגרת הקליניקה הסטודנטים יעבדו עם אוכלוסיות אלה באופן ישיר, וייקחו חלק בהכנת עתירות לבג"ץ ועתירות מינהליות. כמו כן, הסטודנטים ישתתפו בפעילות שעניינה עיצוב מדיניות, ובכלל זה כתיבת ניירות עמדה והשתתפות בישיבות בכנסת. העבודה בקליניקה תכלול גם פעילות מול ארגונים בינלאומיים כמו נציבות האו"ם לפליטים ומול ארגוני זכויות אדם בחו"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביום 26.3.2012 הגישה הקליניקה לזכויות מהגרים בקשה להצטרפות במעמד "ידיד בית המשפט" בשם מוקד סיוע לעובדים זרים וא.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט, לערעור שנדון בבית המשפט העליון.

הערעור, אליו ביקשנו להצטרף, עוסק באזרחית סין, שטוענת לרדיפה במדינת מוצאה על רקע היותה מתרגלת פאלון גונג ועל רקע השתתפות בהפגנות בישראל נגד המשטר הסיני.

השאלות המשפטיות העקרוניות העולות בבקשת ההצטרפות הן: האם האמנה בדבר מעמדם של פליטים חלה גם על פליטים העלולים להירדף במדינות מוצאם בשל אירועים שהתרחשו לאחר שעזבו את מדינת מוצאם (פליטים המכונים בדין הבינלאומי refugees sur place (פליטים"במקום"))? אם כן – האם היא חלה גם על מי שהפכו לפליטים בשל פעולות וולונטריות שביצעו? והאם אחד התנאים להכרה באדם כפליט לפי האמנה בדבר מעמדם של פליטים הוא תום לב של מבקש המקלט או שמא ניתן לגרש אדם למקום בו נשקפת לו סכנה, אם פעל שלא בתום לב?

 

פקולטה למשפטים