המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

השתלמות עומק בדיני מכרזים

בעקבות הביקוש הרב פותח המרכז האקדמי למשפט ולעסקים השתלמות עומק בדיני מכרזים.

ההשתלמות מיועדת לכל הגורמים בארגון שיש להם נגיעה להליך הרכש – מנהלי רכש, יועצים משפטיים, חשבים ועוד.

ההשתלמות תועבר ע"י פרופ' מיכל טמיר, מומחית למשפט ציבורי ובכלל זה למשפט מינהלי. משמשת כפרופסור חברה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מרצה מן החוץ באוניברסיטת בר-אילן ובמקומות נוספים. נשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה. מזה כ18 שנים היא מרצה לדיני מכרזים בבתי הספר השונים למשפטים וכן בהשתלמויות של לשכת עורכי הדין והשתלמויות מכרזים של עובדי משרדי ממשלה. עוסקת אף בתחומי האכיפה והביקורת ומחברת הספרים "אכיפה סלקטיבית" ו"מבט ביקורתי על ביקורת המדינה". 

ההשתלמות מתמקדת בהתפתחויות שחלו בפסיקת בתי המשפט בשנים האחרונות, וכוללת הכשרה עדכנית ומעמיקה לעוסקים בתחום הרכש והמכרזים. ההשתלמות גם תואמת את חובת ההכשרה המקצועית הקבועה בתקנות חובת המכרזים (תקנה 42ב’). 

למסיימי ההשתלמות תוענק תעודה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

היקף ההשתלמות:  
18 שעות, המחולקות לשלושה ימים.

במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רח’ בן גוריון 26, רמת גן.

עלות: 1,750 ₪

להרשמה ולפרטים נוספים

איה טנא
טל': 03-6000808 
פקס: 03-6000883
מייל: ExStud@clb.ac.il

לארגונים וחברות

אילה לין
טל': 053-7220255 
מייל: ayala@clb.ac.il

 

לימודי תעודה