המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד"ר אייל כתבן

ד"ר אייל כתבן מתמחה בהיסטוריה של המשפט הישראלי ובהיסטוריה של הרפואה בארץ-ישראל; בביואתיקה, רפואה ומשפט; באתיקה מקצועית ובפרופסיה המשפטית. המחקרים שעורך ד"ר כתבן הינם בין-תחומיים, ומשלבים בין תחומי המשפט (והפרופסיה המשפטית), הרפואה, ההיסטוריה ונשים/מגדר. כתב שתי עבודות לתואר דוקטור, האחת בתחום הביואתיקה והשניה בתחום ההיסטוריה של הרפואה. בעבודת הדוקטורט הראשונה שלו, במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, התמקד בבדיקות כפויות והקשר שבין בדיקות כפויות ודיכוי חברתי ומגדרי, תוך יישום גישות פמיניסטיות בביואתיקה; בעבודת הדוקטורט השניה שלו, במסגרת התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה ((STS באוניברסיטת בר-אילן, התמקד בשאלת בדיקת העולים לארץ-ישראל בין שתי מלחמות העולם. בשתי עבודות אלו קיימת תרומה לבחינת תופעת הבדיקות הרפואיות, הגופניות והנפשיות, לא רק מההיבט המשפטי, אלא גם מההיבט ההיסטורי והסוציולוגי. כיום ממשיך ד"ר כתבן לקדם מחקרים בתחום זה, המשלבים בין ההיסטוריה של הרפואה והמשפט.

בנוסף, ד"ר כתבן עוסק בחקר ובמיפוי של תחום ההיסטוריה של נשים ברפואה ובמשפט בארץ-ישראל. המחקרים בסדרה זו אלו מתמקדים אף הם בתקופה שבין מלחמות העולם, (ולעיתים אף מעבר לכך). במסגרת זו בחן למשל, את סוגיית ומאבקן השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית (עריכת-דין, פרקליטות ושיפוט); את הסדרת העיסוק במיילדות בארץ-ישראל ואת הסדרת העיסוק ברפואת שיניים בארץ-ישראל. כמו כן, ערך ביחד עם פרופ' מרגלית שילה ופרופ' הלפרין-קדרי ספר מאמרים שכותרתו: "נשים זכויות ומשפט בתקופת המנדט". גם ספר זה שייך לתחום העיסוק ב- Women's Legal History. בנוסף, בשיתוף עם פרופ' הלפרין-קדרי ועו"ד תמר טראו פירסם ספר המציג את הביוגרפיות של 42 עורכות-הדין הראשונות עד קום המדינה. ספר זה מספק מידע חשוב לחקר התחום, לתיעוד ולשימור מורשת המשפט בישראל לצד אלו עוסק ד"ר כתבן בחקר הפרופסיה המשפטית והאתיקה המקצועית כיום. וכן בחקר הסוגיה של הפצת הידע המשפטי בעבר, בהווה ובעתיד במשפט הישראלי. 

מחקריו של ד"ר כתבן מתפרסמים בכתבי-עת המובילים בתחומי המשפטים, הרפואה וההיסטוריה.
כמו כן, שימש חוקר אורח ב- Center for Clinical Bioethics, Georgetown University בתחום הביואתיקה; ב- Hadassah Brandeis Institute, Brandeis University בתחום חקר ההיסטוריה של נשים (במשפט); ב- Department of Ethics, Philosophy and History of Medicine, Radboud University Medical Center, בתחום ההיסטוריה של הרפואה; ב- International Institute for the Sociology of Law, Onati, Spain; Max-Planck-Institute for European Legal History, Frankfurt, Germany . שימש נציג ב- The International Network on Feminist Approaches to Bioethics, (FAB). ד"ר כתבן אירגן והציג בעשרות כנסים (לרבות כמרצה אורח) בארץ ובחו"ל. הוא זכה במספר מלגות ופרסים בגין עבודתו המחקרית. משמש חבר במספר ארגונים אקדמיים ופורומים מקצועיים. במסגרת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים משמש חבר בועדות שונות, לרבות יו"ר ועדת המשמעת. את ידיעותיו המשפטיות/ביואתיות רתם עד לאחרונה לטובת שירות (בהתנדבות) כנציג ציבור בועדת אתיקה מוסדית לפי חוק זכויות החולה; בועדה מוסדית להשתלות מן החי מכח החוק; בועדה מוסדית לפי חוק החולה הנוטה למות; ובועדה להסדרת ניסויים בבני-אדם (ועדת הלסינקי מוסדית). חבר בלשכת עורכי-הדין משנת 1998.


רשימת פרסומים:

 
ספרים (עורך)
 
1. "חוק אחד ומשפט אחד לאיש ולאישה": נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט (בעריכת אייל כתבן, מרגלית שילה, רות הלפרין-קדרי), בצירוף מבוא מאת העורכים: "זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות". הספר כולל 17 מאמרים, וזכה להערכה רבה בשיפוט אנונימי לקראת קבלתו בהוצאה לאור של אוניברסיטת בר-אילן (הפקולטה למשפטים), (עתיד להתפרסם, 2010)
 
מאמרים בכתבי-עת (בימות שפיטות)
 
2. Eyal Katvan, “The "Overcrowding the Profession" Argument and the Professional Melting Pot”, (forthcoming) International Journal of the Legal Profession (2013) (In English)
 
3. Jonathan Cohen, Tamar Ashkenazi, Eyal Katvan, Pierre Singer, “Brain Death Determination in Israel: The First Two Years Experience Following Changes to the Brain Death Law—Opportunities and Challenges”, Am. J. of Transplantation (2012) (In English)
 
4. אייל כתבן, "רפואה מונעת (נישואין וגירושין): בדיקות טרם נישואין והמדיקליזציה של אלימות במשפחה", "עלי משפט"(2012)
 
5. רינה בוגוש, רות הלפרין-קדרי, אייל כתבן, ""הפסקים הסמויים מן העין": השפעת המאגרים הממוחשבים על הפרקטיקה של דיני המשפחה בישראל". "עיוני משפט" (גליון מחקרים אמפיריים) (2011)
 
6. אייל כתבן, ""טיפול שורש": על השפעת החקיקה ותהליך הדה-פמיניזציה של רפואת השיניים בארץ-ישראל". "המשפט" (גליון "מגדר") (2011)
 
7. אייל כתבן ונדב דוידוביץ', "מכשירי הגוף והלבבות: הרופאים בודקי העולים לארץ ישראל בין שתי מלחמות העולם" עתיד להתפרסם ב"קורות" (2010)
 
8. Eyal Katvan, "That was the Beginning": Professionalization and Americanization of Dentistry in (Pre-State) Israel" Journal of the History of Dentistry (the American Academy of the History of Dentistry)
 
9. אייל כתבן ובועז שנור, "בין תרבות הדיון ובין השם הטוב של האדם (בעקבות רע"א 1104/07)", המשפט (2010) 71-110
 
10. Katvan Eyal, Bartal Nira, "The Midwives Ordinance of Palestine, 1929: Historical Perspectives and Current Lessons", 17(2) Nursing Inquiry (2010)165-172
 
11. אייל כתבן, "'נשים בטוגה של גבר': נתיב השתלבותן של נשים בפרופסיה המשפטית בארץ ישראל ובמדינת ישראל", מאסף עיונים בתקומת ישראל (מגדר בישראל) (2010)
 
12. אייל כתבן, "מי בעל הבית?": הקרנטינה ובדיקת העולים בשערי ארץ-ישראל (1918-1929)" קורות (שנתון לתולדות הרפואה ומדעי הטבע, בהוצאת מאגנס) (2010)
 
13. אייל כתבן, "לא עוד "פטרוזיליה לייפוי הסלט": כניסתן של נשים לתפקידי שיפוט ופרקליטות בארץ-ישראל ובמדינת-ישראל", עיוני משפט ל"ב(1) (תש"ע) 69-125
 
14. אייל כתבן, "הקמת 'המשרד הרפואי' והמנגנון המרכזי לבדיקת העולים לארץ-ישראל (1934-1939)", עיונים בתקומת ישראל (2009) 167-192
 
15. אייל כתבן, רות הלפרין-קדרי, "The Feminist Proposal is really Ridiculous": המאבק על זכותן של נשים לשמש עורכות דין בישראל", מחקרי משפט כ"ה (תשס"ט) 237-284
 
16. אייל כתבן, "דופן התא המשפחתי - אסורי בדיקות, יסורי בדיקות ומדותיה הטובות של האשה", משפט ועסקים (2007) 487-519
 
17. אייל כתבן, נדב דוידוביץ', "בריאות, פוליטיקה ופרופסיונליזם: הבדיקה הרפואית למועמדים לעלייה לארץ ישראל, 1928-1925", ישראל 11 (2007) 31-60
 
18. אייל כתבן, "בדיקות גופניות כפויות להוכחת נזק: הדין המצוי והדין הרצוי (בדיקות רפואיות לדרישת "מוסדות חקירה")", רפואה ומשפט 15 (1996) 33-39
 
 
פרקים בספרים (בימות שפיטות)
 
19. Shnoor Boaz, Eyal Katvan, "Ringworm, Irradiation, and Compensation: The International Legal Aspects", Ringworm, Irradiation, and History,  (ed. by Theodore M. Brown, Shifra Shvarts , Siegal Sadetzki, Forthcoming, The University of Rochester Press and Boydel & Bruer inc.). (in English)
 
20. Katvan Eyal, "Intertwined Ladders: The Entry and Integration of Women into Judicial Positions in Israel", in Gender and Judging (Ulrike Schultz, Gisela Shaw, Forthcoming 2013, Hart Publishing)
 
21. אייל כתבן, נירה ברטל, "איך חוק נולד? על פקודת המיילדות, מגדר והסדרה פרופסיונלית בתקופת המנדט", בחוק אחד ומשפט אחד לאיש ולאישה": נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט (בעריכת אייל כתבן, מרגלית שילה, רות הלפרין-קדרי)
 
22. אייל כתבן, רות הלפרין-קדרי, "'כשהאישה נעשית עורך דין': על התפתחותה של זהות פמיניסטית", בחוק אחד ומשפט אחד לאיש ולאישה": נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט (בעריכת אייל כתבן, מרגלית שילה, רות הלפרין-קדרי)
 
23. אייל כתבן, "אבחנה מבדלת או הבחנה מבדלת? הקשר בין בדיקות רפואיות, גופניות ונפשיות כפויות לדיכוי נשים והפלייתן", עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם (בעריכת דפנה ברק-ארז, שלומית יניסקי-רביד, יפעת ביטון, דנה פוגץ', 2007) 849-884
 
פרסומים אחרים/ערכים אנציקלופדיים
24. אייל כתבן, רות הלפרין-קדרי, תמר טראו-ז’יטניצקי, עורכות הדין הראשונות בארץ ישראל (1930-1948) (עם הקדמה מאת דורית בייניש ואריה רייך) (108 עמודים)
 
25. Katvan, Eyal, Halperin-Kaddari, Ruth, “Rosa Ginossar”, in Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia (Jerusalem, Shalvi Publishing, 2006)
http://jwa.org/encyclopedia/article/ginossar-rosa
 
Conference Proceedings
 
26. אייל כתבן, גלי בן-אור, "עמדות משפטיות בארץ ובעולם", סוגיות ביואתיות בנושא אבחון גנטי טרום השרשתי (PGD) (עורך מישל רבל, המועצה הלאומית לביואתיקה, 2008) 35-39
http://bioethics.academy.ac.il/hebrew/PDF/PGD.pdf


דואר אלקטרוני:
katvan@biu.013.net.il

פקולטה למשפטים