המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרופ' פבלו לרנר

פבלו לרנר מלמד קורס המשלב שיטות משפט ויסודות המשפט הישראלי. קורסים נוספים שהוא מעביר עוסקים בדיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל. כתיבתו מתמקדת בקודיפיקציה הישראלית ושאלות של הרמוניזציה משפטית. בתחום דיני ההוצאה לפועל חוקר לרנר את שאלת הנכסים הפטורים מעיקול.  כמו כן הוא עוסק בשאלות מסוימות בנוגע למעמדם המשפטי של בעלי חיים.
בין הפרסומים האחרונים בעברית, הספר    נכסים פטורים מעיקול, הוצאת בורסי , תל אביב ,2013  דואר אלקטרוני:
pablorl@clb.ac.il

פקולטה למשפטים