המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד"ר אבישלום וסטרייך

ד"ר אבישלום וסטרייך הוא מרצה בכיר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, עמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית שבמכון שלום הרטמן ועמית מחקר ב-Hadassah-Brandeis Institute, Brandeis University, במסגרת תכנית העמיתים: Helen Gartner Hammer Scholars-in-Residence Program (חורף תשע"ז). בשנים תשע"א–תשע"ג שימש חוקר במרכז מציל"ה – מרכז למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית, במסגרת פרויקט בנושא הסדרה משפטית של נישואין וגירושין במדינה יהודית ודמוקרטית (יחד עם פרופ' פנחס שיפמן ופרופ' רות גביזון). בשנים תש"ע–תשע"ב שימש ד"ר וסטרייך חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ובשנת תשס"ט היה עמית מחקר מטעם קרן ליידי דייויס בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים תשס"ז–תשס"ח שהה במרכז ללימודי יהדות שבאוניברסיטת מנצ'סטר כעמית מחקר ב-Agunah Research Unit, ובשנת תשס"ח היה (בד בבד) מרצה אורח בתלמוד, מדרש וספרות ההלכה בקולג' לאו בק שבלונדון.

תחומי המחקר וההוראה של ד"ר וסטרייך הם משפט עברי, דיני משפחה ותורת המשפט. ענף מרכזי של מחקריו עוסק בבעיית סרבנות הגט. בתחום זה עוסקים ספריו: הזכות לגירושין – גירושין ללא אשם במסורת היהודית (2014) ו- Talmud Based Solutions to the Problem of the Agunah (2012). חיבורים אלו ומחקרים נוספים בעברית ובאנגלית דנים בפתרונות האפשריים לבעיית סרבנות הגט המודרנית, כדוגמת כפיית גט, קידושי טעות והפקעת קידושין. מחקריו הנעשים במכון שלום הרטמן בירושלים עוסקים בנושא "המשפחה החדשה בהלכה", ומתמקדים באתגרים שמציבות טכנולוגיות הפריון החדשניות בפני ההלכה והמשפט. 

 

Contact details

Avishalom Westreich, PhD

College of Law and Business

26 Ben Gurion St., Ramat Gan 5257346, Israel

Tel: +972-3-6000800 ext.162
Mobile: +972-54-6550333
Email: avishalomw@clb.ac.il

Homepage: www.clb.ac.il/english/lectures/avishalom.html

SSRN: http://ssrn.com/author=1350839

Academia: https://clb.academia.edu/AvishalomWestreich 

פרסומים:

ספרים

1. אבישלום וסטרייך, הזכות לגירושין: גירושין ללא אשם במסורת היהודית (תשע"ד). 

2. Avishalom Westreich, Talmud-Based Solutions to the Problem of the Agunah,Liverpool: Deborah Charles Publications (Agunah Research Unit, vol.4), 2012.

3. אבישלום וסטרייך, זכויות, הלכה והאדם שביניהן, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ב.
 

ספר - השתתפות בכתיבה

4. Bernard S. Jackson, Agunah: The Manchester Analysis, Liverpool: Deborah Charles Publications, 2011 (Agunah Research Unit, vol.1, based on the Working papers of Yehudah Abel, Nechama Hadari, Bernard S. Jackson, Shoshana Knol and Avishalom Westreich).

 
מאמרים בעברית 

 1. אבישלום וסטרייך, "על פורמליזם גמיש ומהותיות ריאליסטית – עיון בפולמוס ההפריה המלאכותית", דיני ישראל, לא (תשע"ז) (בדפוס)
 2. אבישלום וסטרייך, "בחזרה לעתיד: על עיצובם של הנישואין והגירושין האזרחיים בישראל", דין ודברים, י (תשע"ז) (בדפוס)
 3. אבישלום וסטרייך, "רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? על נישואין אזרחיים בעקבות פרשת 'בני נח'", משפחה במשפט, ו-ז (כרך היובל לרב שלמה דיכובסקי, 2013 – 2014), עמ' 543 - 578 
 4. אבישלום וסטרייך, "על הדין והדיין" (תשובה לעמיחי רדזינר), משפחה במשפט, ו-ז (כרך היובל לרב שלמה דיכובסקי, 2013 – 2014), עמ' 605 - 613
 5. אבישלום וסטרייך, "דיני נזיקין – בין דת לדין: תהליכים פרשניים ומשפטיים בדיני הנזיקין בתלמוד", שנתון המשפט העברי, כו (תשס"ט - תשע"א), עמ' 203 – 235.
 6. אבישלום וסטרייך, "כמה מילים על מחקר המשפט העברי", שנתון המשפט העברי, כו (תשס"ט-תשע"א), עמ' 245 – 261 (תשובה לבני פורת, "הסבר מדעי במשפט העברי מהו?").
 7. אבישלום וסטרייך, "'הפקעת קידושין' במקורות התלמודיים: לשורשיו של פולמוס חדש-ישן", סידרא – כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה, כז-כח (תשע"ג), עמ' 111 – 141.
 8. אבישלום וסטרייך, "על הלכה ורפואה: מעמדם של ילדים שנולדו בהפריה מלאכותית לעניין איסור ייחוד", עומד להתפרסם בכתב העת: אסיא – הלכה ורפואה (תשע"ב).
 9. אבישלום וסטרייך, "'ומעולם לא עלתה על דעת חכמי התלמוד כפייה זו לעולם' – על כפיית גט בהלכת המורדת במשנה ובתלמוד", מחקרי משפט, כה (תש"ע), עמ' 563 – 591.
 10. אבישלום וסטרייך, "לתולדות דיני הנזיקין בתלמוד: עיון בדין שן ורגל ברשות הרבים", איגוד – מבחר מאמרים במדעי היהדות, א (בעריכת: ברוך י' שורץ, אברהם מלמד ואהרן שמש, תשס"ח), עמ' 265 – 276.
 11. אבישלום וסטרייך, "דין שן ברשות הרבים – מגמות בתורת התנאים", דיני ישראל, כג (תשס"ה), עמ' 59 – 94.
 12. אבישלום וסטרייך, "גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים", סידרא – כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה, יט (תשס"ד), עמ' 77 – 100.

מאמרים באנגלית

 1. Avishalom Westreich, "Changing Motherhood Paradigms: Jewish Law, Civil Law, and Society," 28 Hastings Women's Law Journal (2017), pp. 97-117
 2. Avishalom Westreich, "An International Perspective on Same Sex Marriage Post Obergefell (and Some Thoughts on Legal Positivism as a Means of Reconciliation): The Israeli Case," 30 BYU Journal of Public Law (2015), pp. 303-323
 3. Avishalom Westreich, "The 'Gatekeepers' of Jewish Family Law: Marriage Annulment as a Test Case", 27 Journal of Law and Religion (2011-2012), pp. 329 – 357.
 4. Avishalom Westreich, "Divorce on Demand: The History, Dogmatics, and Hermeneutics of the Wife's Right to Divorce in Jewish Law", 62 Journal of Jewish Studies (2011), pp. 340 – 363.
 5. Avishalom Westreich, "The Right to Divorce in Jewish Law: Between Politics and Ideology", 1 International Journal of the Jurisprudence of the Family (2010), pp. 177 – 196.
 6. Avishalom Westreich, "‘Umdena as a Ground for Marriage Annulment: Between Mistaken transaction (Kiddushei Ta’ut) and Terminative Condition", Jewish Law Association Studies, 20 (2010), pp. 330 – 352.
 7. Avishalom Westreich, "Book Review: 'The Tears of The Oppressed, An Examination of the Agunah Problem: Background and Halachic Sources' by Aviad Hacohen", Jewish Law Annual, 17 (2007), pp. 306 – 313.

 

 

ניירות עמדה

22. אבישלום וסטרייך ופנחס שיפמן, "מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל" (עורכת: רות גביזון), מרכז מציל"ה, תשע"ג ׁ(88 עמ').

23. Four English Working Papers are available at the Agunah Research Unit website at: http://www.manchesterjewishstudies.org/publications/דואר אלקטרוני:
avishalomw@clb.ac.il

פקולטה למשפטים