המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
הרשמה לכנס:
שם:
שם משפחה:
אני מאשר/ת את השתתפותי בכנס ביום ה' 28.8.14
אני מאשר/ת את השתתפותי בכנס ביום ד' 10.9.14
מספר המלווים אותי: (אם יש חברים שמתעניינים בלימודים)