המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
הרשמה לכנס:
שם:
שם משפחה:
אני מאשר/ת את השתתפותי בכנס
מספר המלווים אותי: (אם יש חברים שמתעניינים בלימודים)