המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

רשות המחקר
רשות המחקר תפקידה לעודד את הפעילות המחקרית במרכז האקדמי ולספק לסגל כלים ומידע על אודות הזדמנויות מחקריות. פעילות זו באה לידי ביטוי באיתור הצעות ו"קולות קוראים" והעברתם לידי אנשי הסגל.

הרשות משמשת גם כמתווכת בין אנשי הסגל ובין הקרנות השונות המחייבות הגשת בקשות באמצעות הרשות (רשות המחקר היא הצינור באמצעותו מוגשים הדוחו"ת הכספיים (בשיתוף עם מחלקת הנהלת חשבונות), הדוחו"ת המדעיים וכן הלאה).

דוא"ל: research@clb.ac.il


                                                                                                                      לרשותכם,

                                                                                                                      ד"ר אייל כתבן,
                                                                                                                      ראש רשות המחקר

רשות המחקר