המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מלגות חיצוניות 

>> חיפוש מלגות חיצוניות באתר התאחדות הסטודנטים בישראל
 
----------------------------------------------
 

תוכנית המלגות ע"ש המר – לסטודנטים מצטיינים בשנה האחרונה ללימודיהם לתואר ראשון במכללות האקדמיות בישראל

תוכנית המלגות ע"ש המר נועדה לתמרץ מעבר של סטודנטים מצטיינים בוגרי מכללות ללימודי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות, בדרך של הענקת מלגות לסטודנטים הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.

המלגות

 1. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים מצטיינים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון אשר קיבלו את ציוני סמסטר א' של שנת הלימודים האחרונה ואשר בכוונתם להירשם ללימודי תואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאות בארץ בשנה העוקבת (תשע"ח).
 2. המלגה הינה דו-שנתית, וסכום המלגה הינו 40,880 ₪ במחירי תשע"ח ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.
 3. לאחר המלצת מוסד הלימודים על מועמד אחד בלבד, קביעת הזוכים תעשה ע"י ועדת שיפוט שתמונה ע"י יו"ר ות"ת.
 4. בשלב א' ייבחרו הזוכים על סמך הישגיהם (ציונים והמלצות של מרצים/מנחים וראש המוסד) במוסד בו למדו תואר ראשון ויקבלו מלגה לשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני המחקרי. בשלב ב' ייבחנו המלגאים שנית בוועדה על סמך הישגיהם באוניברסיטה ותובא לשיקול הוועדה הארכת מלגתם לשנה נוספת.
 5. מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים:
 1. קבלה והתחלת לימודים לתואר שני מחקרי באחת האוניברסיטאות בארץ.
 2. על הזוכים במלגה ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט לעבודה כעוזרי הוראה ומחקר במוסד בו הם לומדים לתואר שני מחקרי בהיקף של לא יותר מ- 4 שעות שבועיות.
 3. על הזוכים במלגה להתחייב לסיים את לימוודי התואר השני, כולל עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. לא תוארך מלגה לשנה שנייה אם נראה שהמלגאי לא יסיים לימודיו בתוך אותה שנה.

נהלי הגשת מועמדות

הגשת המועמדות, כולל כל הטפסים הנדרשים, תעשה דרך המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, לידי יפעת אבישר, רכזת פרויקטים אקדמיים (משרד 509).
*לא תתאפשר הגשת מועמדות בפקס או במייל.
תאריך אחרון להגשת טפסי המועמדות במלואם – 18.4.17 בשעה 16:00.

הטפסים הנדרשים:

 • מילוי טופס הבקשה 
 • גיליון ציונים של לימודי התואר הראשון (כולל של סמסטר א' של השנה האחרונה ללימודי התואר הראשון), וכן מיקומו היחסי של המועמד ביחס לקבוצת ההתייחסות (מחלקה, חוג וכו'). גיליון הציונים יתייחס לציוני המועמד עד לשלב הגשת המועמדות למלגה.
 • במידה ויש בידי המועמד את ציוני הסמסטר השני של שנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון, יעביר אותם.
 • תקציר קורות חיים.
 • שתי המלצות מאנשי סגל בכיר שלימדו את המועמד/ת בלימודי התואר הראשון.
----------------------------------------------

IMPACT - פתיחת הרשמה לקרן אימפקט - תשע"ח

תוכנית מלגות לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל (לוחמים ותומכי לחימה) ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית.

יש להתחיל את הלימודים תוך חמש שנים משנת השחרור מצה"ל.
סכום המלגה – 4,000$ לכל שנת לימוד (עד 4 שנות לימוד).
במסגרת התוכנית מבצעים הסטודנטים 130 שעות התנדבות למען הקהילה.

רשאים להגיש מועמדות: סטודנטים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (אוקטובר 2017) וסטודנטים שנה ב' בשנת הלימודים תשע"ח.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31.5.17

הרשמה דרך אתר אימפקט
פרטים נוספים בקובץ מצורף

----------------------------------------------

קרן ”הישג“ - קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים - תשע"ח

קרן "הישג", היא קרן מלגות לימודים המעניקה מידי שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כ"חיילים בודדים" בצה"ל.
יש להתחיל את הלימודים תוך שנתיים מהשחרור מצה"ל.
בתמורה למלגה הסטודנטים נדרשים לבצע שעות התנדבות לקהילה.
רשאים להגיש מועמדות: סטודנטים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (אוקטובר 2017).

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30.6.17

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ההרשמה www.heseg.com 

----------------------------------------------

מלגות לסטודנטים מקרנות האפוטרופוס הכללי – קרן קירשנבאום אלברט תשע"ח

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים קיבל הקצאה למלגות מקרן קירשנבאום אלברט.

מטרת הקרן – סיוע לסטודנטים שהוריהם נהרגו בקרב או בפיגוע טרור.

מערך הסיוע של המוסד, יקבע את שמות הסטודנטים המומלצים לקבלת מלגה בהתחשב
בקריטריונים סוציו אקונומיים. עדיפות תינתן לבוגרי שרות צבאי או לאומי.

הטפסים הנדרשים להגשת הבקשה:

 • מכתב אישי (כולל אישור/הצהרה המעיד על התאמה למטרת הקרן).
 • אישור על סיום שירות צבאי/לאומי.
 • מומלץ: אישורים רלוונטיים המעידים על מצב סוציו אקונומי.

סטודנטים למשפטים/מנהל עסקים/חשבונאות משנים א'-ג' אשר עומדים בתנאים מוזמנים להגיש מועמדותם במזכירות תלמידים בצירוף כל הטפסים הנדרשים (לידי יפעת אבישר - רכזת פרויקטים אקדמיים) עד יום חמישי 06/04/17 בשעה 16:00.
*ניתן להגיש מועמדות גם במייל yifat@clb.ac.il

----------------------------------------------

מפעל הפיס - הרשמה לשנת הלימודים תשע"ז - מלגה תלת שנתית

מפעל הפיס מעניק מלגות לימודים לסטודנטים הלומדים בשנה הראשונה לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המאושרים ע"י מל"ג.
המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בלבד וכן למסיימי 24 חודשי שירות לאומי בלבד.
המלגה הינה מלגה המוענקת ל3 שנים בסך של 10,000 ש"ח לשנה - סך הכל 30,000 שח. הסטודנטים נבחרים על בסיס מצבם הסוציואקונומי שנקבע על פי מודל וקריטריונים שונים ומחוייבים לתרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות בשנה.
להלן תנאי הסף הנדרשים לנרשמים חדשים למלגה לשנת תשע"ז:
1. תחילת לימודים לתואר ראשון מוכר שנה א' , סמסטר א' בתשע"ז. לימודי מכינה אינם לימודים אקדמיים.
2. היקף לימודים נדרש הוא מינימום של 12 שעות לימוד שבועיות בכל סמסטר.
3. אי קבלת מלגה נוספת העולה על סכום של 5000 שח בשנה.

לחצו כאן לאתר מפעל הפיס ולפרטים נוספים
ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ז הסתיימה.
 
----------------------------------------------
 

מיזם לקידום ועידוד השכלה גבוהה לבוגרי ישיבות וסמינרים מהמגזר החרדי באמצעות הענקת מלגות  - תשע"ז

משרד החינוך מבקש לעודד בוגרי ישיבות וסמינרים מהמגזר החרדי לרכוש השכלה אקדמית וזאת במטרה להקל את השתלבותו של ציבור זה בשוק התעסוקה.
לצורך כך, יעניק המשרד מלגות סיוע למימון שכר הלימוד של סטודנטים מן המגזר החרדי במוסדות אקדמיים המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

לפרטים נוספים, פירוט קריטריונים לקבלת המלגה וטפסי מועמדות – ראו קובץ מצורף.

סטודנטים אשר עומדים בכל התנאים מוזמנים להגיש את כל הטפסים הנדרשים למזכירות תלמידים (לידי יפעת אבישר - רכזת פרויקטים אקדמיים) עד יום שישי 23/06/17 בשעה 12:00.

 

מלגות