המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 עדכונים לסטודנטים

להורדת האפליקציה של תחנת המידע:

לבעלי iPhone    |     לבעלי אנדרואיד

___________________________________________________________________

תכנית "הלכה למעשה" - externship בבית משפט שלום – שנת הלימודים תשע"ח

אנו שמחים להודיע על פתיחת מערך externship במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

במסגרת מערך ה - externship תופעל בשנת הלימודים תשע"ח תוכנית "הלכה למעשה" בבית משפט שלום.

התכנית מאפשרת התנסות נדירה בעבודתו המעשית של בית משפט ומלאכת השיפוט ומעניקה הזדמנות לסטודנט/ית המשתתפ/ת בה לחוות את הליך קבלת החלטות משפטיות בעולם השפיטה.

במהלך שנת הלימודים הסטודנטים יוצמדו לשופטים שונים בבית משפט השלום תל-אביב-יפו ו/או בית משפט של מחוז מרכז, ויסייעו בעבודה המשפטית, היומיומית שנעשית בלשכת השופט. מטרת התכנית היא להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם של הסטודנטים בתחומי משפט מגוונים ולהיחשף לעשייה השיפוטית, לתהליך קבלת ההחלטות, ולעבודת בית משפט.

השתתפות בתכנית תזכה את משתתפיה ב- 6 נ"ז ומחייבת נוכחות של כשמונה שעות שבועיות בלשכת שופט, בתיאום עם השופט וצרכיו. הסטודנטים בתכנית ישתתפו גם בסדנה אקדמית של כ-12 מפגשים שיתקיימו במהלך השנה האקדמית (הנוכחות בסדנה חובה).

סגל התוכנית במרכז האקדמי וצוות הנהלת בתי המשפט יפקחו וילוו את הסטודנטים בעבודתם לאורך השנה.

רישום סטודנטים:

הקורס מיועד לסטודנטים העולים לשנה ג' בלבד, שממוצע ציוניהם עומד על 85 לפחות.

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדותם יש להעביר ליפעת אבישר – רכזת פרויקטים אקדמיים (משרד 507) את הטפסים הבאים

התוכנית פתוחה לכ-10-12 סטודנטים שייבחרו, על בסיס תחרותי, לאחר ראיונות (ראיון פנימי במרכז האקדמי וראיון על ידי השופט).

המועד האחרון להגשת מועמדות לתכנית הינו יום רביעי, 28.6.17 בשעה 16:00.

הראיונות הפנימיים ייערכו בשבוע הראשון של חודש יולי (סטודנטים שימצאו מתאימים יקבלו הסבר כיצד להירשם לראיון בצורה מקוונת).

אישורים סופיים על פתיחת התוכנית ושיבוצים לשופטים יינתנו רק בשלהי חודש ספטמבר. לפיכך, אנו ממליצים לכל המגישים להגיש מועמדות גם למערך הקליניקות המשפטיות וזאת על-מנת להבטיח את מקומם בקליניקה שבה הם מעוניינים במקרה שלא ישתלבו בתוכנית "התמחות הלכה למעשה".

*הגשת מועמדות לשאר הקליניקות משפטיות תפתח בשבועות הקרובים. 

___________________________________________________________________

תוכנית המלגות ע"ש המר – לסטודנטים מצטיינים בשנה האחרונה ללימודיהם לתואר ראשון במכללות האקדמיות בישראל

תוכנית המלגות ע"ש המר נועדה לתמרץ מעבר של סטודנטים מצטיינים בוגרי מכללות ללימודי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות, בדרך של הענקת מלגות לסטודנטים הממשיכים לימודיהם לתואר שני מחקרי באחת מן האוניברסיטאות בארץ.

המלגות

  1. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים מצטיינים בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון אשר קיבלו את ציוני סמסטר א' של שנת הלימודים האחרונה ואשר בכוונתם להירשם ללימודי תואר שני מחקרי באחת מהאוניברסיטאות בארץ בשנה העוקבת (תשע"ח).
  2. המלגה הינה דו-שנתית, וסכום המלגה הינו 40,880 ₪ במחירי תשע"ח ומיועדת לצרכי קיום המלגאי/ת.
  3. לאחר המלצת מוסד הלימודים על מועמד אחד בלבד, קביעת הזוכים תעשה ע"י ועדת שיפוט שתמונה ע"י יו"ר ות"ת.
  4. בשלב א' ייבחרו הזוכים על סמך הישגיהם (ציונים והמלצות של מרצים/מנחים וראש המוסד) במוסד בו למדו תואר ראשון ויקבלו מלגה לשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני המחקרי. בשלב ב' ייבחנו המלגאים שנית בוועדה על סמך הישגיהם באוניברסיטה ותובא לשיקול הוועדה הארכת מלגתם לשנה נוספת.
  5. מתן המלגה מותנה בעמידה בתנאים הבאים:
  1. קבלה והתחלת לימודים לתואר שני מחקרי באחת האוניברסיטאות בארץ.
  2. על הזוכים במלגה ללמוד בהיקף מלא ולהימנע מעבודה מחוץ ללימודים, פרט לעבודה כעוזרי הוראה ומחקר במוסד בו הם לומדים לתואר שני מחקרי בהיקף של לא יותר מ- 4 שעות שבועיות.
  3. על הזוכים במלגה להתחייב לסיים את לימוודי התואר השני, כולל עבודת הגמר, תוך שנתיים מיום תחילת קבלת המלגה. לא תוארך מלגה לשנה שנייה אם נראה שהמלגאי לא יסיים לימודיו בתוך אותה שנה.

נהלי הגשת מועמדות

הגשת המועמדות, כולל כל הטפסים הנדרשים, תעשה דרך המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, לידי יפעת אבישר, רכזת פרויקטים אקדמיים (משרד 509).
*לא תתאפשר הגשת מועמדות בפקס או במייל.
תאריך אחרון להגשת טפסי המועמדות במלואם – 18.4.17 בשעה 16:00.

הטפסים הנדרשים:

___________________________________________________________________

 

2017 UNHCR Internship

סטודנטים יקרים,

מתחת הצעה לטרום התמחות ללא תשלום בנציבות האו"ם לפליטים.
רלוונטי לסטודנטים החל משנה ג' ומעלה.
המעוניינים צריכים להגיש למייל שמצויין מטה קורות חיים, גליון ציונים ומכתב נלווה שמפרט את הסיבה לעניין בתחום ולפניה. 

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tel-Aviv is pleased to invite candidates to apply for the proposed internship.

Terms of internship:

·         The internship is with the Legal Unit under the supervision of the National Legal Officer

·         The internship is offered for a minimum of three months (at least three days a week).

·         The internship is unpaid.

Description of Internship

A)   UNHCR Israel Responsibilities and func tions

UNHCR provides assistance to persons in need of international protection. The Office’s primary func tions are:

·         Advise asylum-seekers on their rights and the services available to them.

·         Monitor detention conditions of asylum-seekers.

·         Assist with resettlement of the most valnurable asylum-seekers to other countries.

·         Conduct adovacy and training on issues relating to asylum-seekers.

·         Work with other civil society organizations to develop projects and services for the asylum-seeker community.

The intern will be an integral part of the Office’s staff and is expected to assist the Office’s staff in the following areas:

B)   Specific func tions of the Intern

·         Primarily, to assist the Legal Unit with researching and drafting legal opinions; monitor and report on relevant legal updates; provide information for legal representatives of asylum-seekers; assist with organization of lawyers’ meetings

·         Conduct research on Country of Origin (COI) information

·         Update asylum-seeker files

·         Assist with reception counseling of asylum-seekers during reception hours, including taking phone calls

·         Provide administrative and logistical support for conferences and training sessions

·         Assist with general administrative and logistical support

·         Perform other duties as required

 

Qualifications:

·         Education: A university degree in law, preferably international human rights and refugee law (also applies to third-year students)

·         Languages: Excellent level of Hebrew and English (oral/comprehension). Knowledge of Arabic, Tigrinya, Russian an advantage.

·         Experience in legal work, working with vulnerable communities an advantage

·         Excellent writing and drafting skills

·         Excellent work ethics

·         Knowledge of MS Office applications, knowledge of office equipment

·         Demonstrated knowledge and interest in current refugee affairs

Additional Information

In view of the vulnerable position of the asylum-seeker community in Israeli and considering the multi-cultural character of the Office and its staff members, candidates must also possess the following characteristics:

·         Respect and compassion for others

·         Be able to work harmoniously with people of different cultural and social backgrounds

·         Strong Human Rights awareness and commitment

 

Applications should be sent to Sigal Costo at costo@unhcr.org by 30 January 2017.

___________________________________________________________________

הנחיות לקבלת אישור התמחות 

סטודנטים אשר סיימו את כל חובות השמע שלהם וממתינים לשני ציונים אחרונים בלבד, רשאים לקבל אישור התמחות.
סטודנטים המעוניינים באישור התמחות מתבקשים לשלוח בקשה מסודרת  במייל בלבד ולציין את מקום ההתמחות. כמו כן, יש לציין על גבי הבקשה האם הסטודנט מגיע לקחת את האישור בעצמו או לחילופין לאן לשלוח את טפסי ההתמחות (כתובת דואר בלבד – אישורים לא ישלחו בפקס ובמייל).

שימו לב! סטודנט שטרם הסדיר את מלוא שכ"ל לא יוכל לקבל אישור התמחות. צ'ק ביטחון לא יתקבל.

כתובת מייל למשלוח בקשה לאישור התמחות: yifat@clb.ac.il

*התשלום ללשכה מתבצע ישירות בבנק הדואר בלבד בכל סניף למס' חשבון 4454120.

*לפרטים נוספים, טפסים ומדריך למתמחה:  http://www.israelbar.org.il/article_inner.asp?pgId=13009&catId=1189

___________________________________________________________________

שעות קבלת הקהל במזכירויות:

ימים א' – ה'   12:00 – 09:00

                    15:00 – 19:00

יום ו'             08:00 – 12:00

___________________________________________________________________

לצורך טיפול מהיר בכל בעיה הקשורה לצפייה במחברות הסרוקות אנא פנו אלינו באמצעות טופס זה.
נציג תמיכה יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

שרותים לסטודנטים